Pomoc z EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na przecieraniu drewna za pomocą mobilnego tartaku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Cel: Utworzenie lokalnego mikroprzedsiębiorstwa stanowiącego miejsce pracy dla właściciela, w którym poprzez zakup środków trwałych możliwe będzie wykonywanie usług i sprzedaż produktów.

Przewidywane efekty: Prowadzenie innowacyjnego mikroprzedsiębiorstwa będącego sposobem na samorealizację i zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego.